Czujemy się bezpieczni

Czujemy się bezpieczni

Podsumowaniu rocznej pracy policji służyło spotkanie oficerów z garnizonów Policji Państwowej w województwie łódzkim z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej na czele z nadinspektorem Dariuszem Banachowiczem.

więcej »
Doborowa „dziesiątka” studentów Politechniki Łódzkiej nagrodzona!

Doborowa „dziesiątka” studentów Politechniki Łódzkiej nagrodzona!

W sali konferencyjnej fabryki Ludwika Grohmana przy ul. Tymienieckiego 22/24 - na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – wręczone zostały uroczyście jednorazowe stypendia naukowe szczególnie uzdolnionym studentom Politechniki Łódzkiej.

więcej »
Zasłużeni – docenieni - odznaczeni

Zasłużeni – docenieni - odznaczeni

Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wraz ze swoim zastępcą Jarosławem Klimasem wręczyli mieszkańcom województwa łódzkiego odznaczenia państwowe.

więcej »
Zamówienia publiczne
Usługa utrzymania czystości w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Data ogłoszenia: 04-11-2014 więcej Zakup urządzeń sieciowych
Data ogłoszenia: 29-10-2014 więcej
Komunikaty prasowe
W środę, 28 stycznia 2015 roku, w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, w sali 116 A ...
Data ogłoszenia: 2015-01-27 więcej We wtorek, 13 stycznia 2015 roku, o godz. 11.00 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, przy ul. ...
Data ogłoszenia: 2015-01-12 więcej
  Patronat honorowy
  Zdrowie
  Dialog społeczny
  Unia Europejska

Patronat honorowy

Patronat Honorowy Wojewody Łódzkiego lub udział w Komitecie Honorowym jest szczególnym wyróżnieniem wybranych przedsięwzięć na terenie województwa łódzkiego, podkreślającym charakter wydarzenia o istotnym znaczeniu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym dla regionu.  

czytaj więcej »

Dialog społeczny

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w województwie łódzkim rozpoczęła swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego oraz Zarządzenia Nr 123/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie utworzenia WKDS.
czytaj więcej
Interview
Rozmawiamy z Robertem Grudniem, artystą muzykiem, kompozytorem, historykiem
'
Łączę muzykę z dziejami Ojczyzny
'
Obejrzyj archiwum wywiadów
Elektroniczne Zarządzanie DokumentacjąNa powódź mam planNagroda gospodarcza województwa łódzkiegoSerwis "Niepodległość"Wojewódzkie Centrum Zarządzania KryzysowegoLokalizacja urzędu
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
 • Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
 • Łódzkie w Brukseli
 • Raport „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe”
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • EkoAktywni
 • Przedsięwzięcia dofinansowane