"Na powódź mam plan" – Etap II Projekt edukacji przeciwpowodziowej dla nauczycieli

Na mocy umowy, podpisanej 23 lipca 2014 roku z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzieli dofinansowania w wysokości 139 680,00 zł, przekazując środki państwowej jednostce budżetowej na realizację zadania "Na powódź mam plan" - ...

więcej »
Wołyńskich wzruszeń dzień pierwszy…

Wołyńskich wzruszeń dzień pierwszy…

Na Wołyniu, usianym gęsto mogiłami polskich legionistów i żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w latach 1919-1921 na wojnie polsko-bolszewickiej oraz podczas II wojny światowej, gościła w tych dniach kilkudziesięcioosobowa delegacja województwa łódzkiego, by wziąć udział w wielu uroczystych, ...

więcej »
Tu zaczęła się łódzka

Tu zaczęła się łódzka "Solidarność"…

W 34. rocznicę wybuchu 5-dniowego strajku okupacyjnego łódzkich tramwajarzy, którzy 26 sierpnia 1980 roku zapoczątkowali falę solidarnościowych protestów sierpniowych w Łodzi, przed dawną zajezdnią autobusową MPK przy ul. Kraszewskiego odbyła się doroczna uroczystość złożenia wieńców i wiązanek ...

więcej »
Zamówienia publiczne
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Data ogłoszenia: 22-08-2014 więcej Usługa serwisu i konserwacji sprzętu komputerowego
Data ogłoszenia: 21-08-2014 więcej
Komunikaty prasowe
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 48/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia ...
Data ogłoszenia: 2014-08-29 więcej W czwartek, 5 czerwca 2014 roku, o godzinie 11:00, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wręczy akty nadania ...
Data ogłoszenia: 2014-06-04 więcej
  Patronat honorowy
  Zdrowie
  Dialog społeczny
  Unia Europejska

Patronat honorowy

Patronat Honorowy Wojewody Łódzkiego lub udział w Komitecie Honorowym jest szczególnym wyróżnieniem wybranych przedsięwzięć na terenie województwa łódzkiego, podkreślającym charakter wydarzenia o istotnym znaczeniu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym dla regionu.  

czytaj więcej »

Dialog społeczny

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w województwie łódzkim rozpoczęła swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego oraz Zarządzenia Nr 123/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie utworzenia WKDS.
czytaj więcej
Interview
Wywiad z Henrykiem Staniuchą, wójtem giny Zduńska Wola
'
Pudełko, które może uratować życie
'
Obejrzyj archiwum wywiadów
Elektroniczne Zarządzanie DokumentacjąNa powódź mam planNagroda gospodarcza województwa łódzkiegoSerwis "Niepodległość"Wojewódzkie Centrum Zarządzania KryzysowegoLokalizacja urzędu
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Program Bezpieczeństwa Powodziowego
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
 • Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
 • Łódzkie w Brukseli
 • Raport „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe”
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • EkoAktywni