Wybrali Polskę…

Wybrali Polskę…

Wicewojewoda łódzki Jarosław Klimas wręczył kilkunastu cudzoziemcom akty nadania obywatelstwa polskiego. W tej szczególnej uroczystości, która odbyła się w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, uczestniczyli również: dyrektor generalny ŁUW w Łodzi - Sławomir Wasilczyk i dyrektor ...

więcej »
W Łodzi będzie działać skoncentrowana dyspozytornia medyczna

W Łodzi będzie działać skoncentrowana dyspozytornia medyczna

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zostało zawarte porozumienie regulujące zasady realizacji obowiązków dysponentów zespołów ratownictwa medycznego z terenu województwa łódzkiego, określonych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

więcej »
Certyfikaty dla strażaków z Ukrainy

Certyfikaty dla strażaków z Ukrainy

Dziewiętnastoosobowa grupa strażaków z obwodu wołyńskiego i równieńskiego na Ukrainie odbywała staż w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa łódzkiego. Staż ukraińskich strażaków był realizacją planu współpracy Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Służby ...

więcej »
Zamówienia publiczne
Usługa ochrony obiektów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz konwojowania przesyłek
Data ogłoszenia: 14-04-2015 więcej Zakup sprzętu komputerowego
Data ogłoszenia: 10-04-2015 więcej
Komunikaty prasowe
Komunikat o nadaniu obywatelstwa polskiego
Data ogłoszenia: 2015-04-24 więcej Wizyta Małżonki Prezydenta RP w Łodzi - aktualizacja
Data ogłoszenia: 2015-04-23 więcej
  Patronat honorowy
  Zdrowie
  Dialog społeczny
  Unia Europejska

Patronat honorowy

Patronat Honorowy Wojewody Łódzkiego lub udział w Komitecie Honorowym jest szczególnym wyróżnieniem wybranych przedsięwzięć na terenie województwa łódzkiego, podkreślającym charakter wydarzenia o istotnym znaczeniu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym dla regionu.  

czytaj więcej »

Dialog społeczny

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w województwie łódzkim rozpoczęła swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego oraz Zarządzenia Nr 123/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie utworzenia WKDS.
czytaj więcej
Interview
Rozmawiamy z Robertem Grudniem, artystą muzykiem, kompozytorem, historykiem
'
Łączę muzykę z dziejami Ojczyzny
'
Obejrzyj archiwum wywiadów
Elektroniczne Zarządzanie DokumentacjąNa powódź mam planNagroda gospodarcza województwa łódzkiegoSerwis "Niepodległość"Wojewódzkie Centrum Zarządzania KryzysowegoLokalizacja urzędu
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
 • Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
 • Łódzkie w Brukseli
 • Raport „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe”
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • EkoAktywni
 • Przedsięwzięcia dofinansowane