Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
8 listopada 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 8 listopada 2017 r. do Rady Miejskiej w Tuszynie znak PNIK-I.4131.883.2017 stwierdzające nieważność uchwały nr XLVIII/352/17 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ew. 161/2, 161/4, 161/16 w Rydzynkach, w części dotyczącej treści § 9 ust. 3 pkt 2 uchwały.
8 listopada 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 8 listopada 2017 r. do Rady Miejskiej w Pajęcznie znak PNIK-I.4131.858.2017 stwierdzające nieważność uchwały Nr 246/XXVI/17 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pajęczno”.
8 listopada 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 8 listopada 2017 r. do Rady Miejskiej w Pajęcznie znak PNIK-I.4131.858.2017 stwierdzające nieważność uchwały nr 246/XXVI/17 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pajęczno”
3 listopada 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność części § 1 w zakresie zapisu „w drodze przetargu ustnego nieograniczonego” uchwały Nr XLIV/308/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki nr 3840, położonej w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego.
2 listopada 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 2 listopada 2017 r. do Rady Miejskiej w Rzgowie znak PNIK-I.4131.878.2017 stwierdzające nieważność uchwały nr XLI/319/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Górnej, w części dotyczącej § 8 ust. 4 pkt 2 ww. uchwały.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane