Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
22 marca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 22 marca 2017 r. do Rady Gminy Zadzim znak PNIK-I.4131.187.2017 stwierdzające nieważność uchwały nr XXX/174/2017 Rady Gminy Zadzim z dnia dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Zadzim w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zadzim, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 27 lutego 2017 r.
22 marca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 22 marca 2017 r. do Rady Gminy Oporów znak PNIK-I.4131.193.2017 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/114/2017 Rady Gminy Oporów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Szczycie z oddziałem przedszkolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Szczycie z oddziałem przedszkolnym.
22 marca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 22 marca 2017 r. do Rady Gminy Grabów znak PNIK-I.4131.213.2017 stwierdzające nieważność uchwały uchwały Nr XXXIX/184/17 Rady Gminy Grabów z 26 stycznia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności za zbytą w drodze rokowań nieruchomość zabudowaną.
21 marca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/174/2017 Rady Gminy Zadzim z dnia dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Zadzim w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zadzim, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 27 lutego 2017 r
21 marca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 195/XX/17 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
21 marca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2017 r. stwierdzające nieważność pkt 5 załącznika do uchwały Nr XXIII/146/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Strzelce Wielkie na terenie zaopatrywanym przez Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie.
21 marca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2017 r. stwierdzające nieważność § 3 uchwały Nr XXXIV/342/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu.
21 marca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2017 r. stwierdzające nieważność § 3 uchwały Nr XXXIV/341/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu.
21 marca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 22 marca 2017 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Wójta Gminy Oporów Nr 15/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im Ks. Józefa Poniatowskiego w Szczycie z oddziałem przedszkolnym w Szczycie.
17 marca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 17 marca 2017 r. do Rady Gminy Buczek znak PNIK-I.4131.234.2017 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Buczek z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Buczek.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane