Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
16 maja 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 16 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/252/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Wymysłów i Gajewniki, w całości.
5 maja 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 5 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/320/2017 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na terenie Gminy Bełchatów”.
5 maja 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody łódzkiego z 5 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/125/2017 Rady Gminy Oporów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
5 maja 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 5 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/157/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej oraz uchwalenia jego statutu.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane