Obwieszczenia wojewody

Miesiąc:
29 września 2017 Obwieszczenie Nr 24/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyznania środków z dotacji podmiotowej ujętej w ustawie budżetowej na 2017 rok w części 85/10 – województwo łódzkie, z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
20 września 2017 Obwieszczenie Nr 23/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2017 r. W sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa łódzkiego z wyłączeniem miasta Łodzi i dla miasta Łodzi, na okres półroczny: IV kwartał 2017 roku i I kwartał 2018 roku
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane