Obwieszczenia wojewody

Miesiąc:
28 grudnia 2017 Obwieszczenie Nr 32/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania środków z dotacji podmiotowej ujętej w ustawie budżetowej na 2017 rok w części 85/10 – województwo łódzkie, z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
28 grudnia 2017 Obwieszczenie Nr 31/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania środków z dotacji podmiotowej ujętej w ustawie budżetowej na 2017 rok w części 85/10 – województwo łódzkie, z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
20 grudnia 2017 Obwieszczenie Nr 30/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na obszarze województwa łódzkiego
11 grudnia 2017 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zmiany podziału dotacji podmiotowej dla spółek wodnych województwa łódzkiego w ramach środków finansowych przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na 2017 rok.
4 grudnia 2017 Obwieszczenie Nr 29/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania środków z dotacji podmiotowej ujętej w ustawie budżetowej na 2017 rok w części 85/10 – województwo łódzkie, z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane