Rozporządzenia wojewody

Miesiąc:
15 września 2016 Rozporządzenie Nr 1/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 września 2016 r. uchylające rozporządzenie Nr 2 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 września 2015 roku w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem choroby, sposobu oznakowania i wprowadzenia zakazów oraz nakazów na tym obszarze oraz rozporządzenie Nr 3 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2015 roku w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 2 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 września 2015 roku.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane