Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer118
Data24 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 118/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer117
Data23 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 117/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim
Pliki do pobrania


Numer116
Data23 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 116/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających państwowym jednostkom budżetowym, których wartość należności głównej nie przekracza 40.000,00 zł
Pliki do pobrania


Numer115
Data23 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 115/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer114
Data22 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 114/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Wsparcia na wypadek wystąpienia lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej na obszarze województwa łódzkiego
Pliki do pobrania


Numer113
Data22 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 113/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer112
Data22 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 112/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer111
Data22 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 111/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie warunków zastosowania innej stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny z tytułu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer110
Data22 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 110/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gidlach
Pliki do pobrania


Numer109
Data19 maja 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 109/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane