Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer61
Data18 kwietnia 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 61/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer60
Data18 kwietnia 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 60/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer59
Data18 kwietnia 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 59/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za udział w pracach rady
Pliki do pobrania


Numer58
Data12 kwietnia 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 58/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie kontroli dostępu i zasad przebywania na terenie Ośrodka Szkolenia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer57
Data12 kwietnia 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 57/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. Egzekucji Administracyjnej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer56
Data12 kwietnia 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 56/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 251/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 października 2009 r.
Pliki do pobrania


Numer55
Data9 kwietnia 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 55/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer54
Data9 kwietnia 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 54/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer53
Data3 kwietnia 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 53/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer52
Data3 kwietnia 2018
Tytuł zarządzenia Zarządzenie Nr 52/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane