Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer164
Data17 lipca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 164/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za udział w pracach rady
Pliki do pobrania


Numer163
Data14 lipca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 163/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedur wewnętrznych powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer162
Data14 lipca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 162/2017 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Pliki do pobrania


Numer161
Data14 lipca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 161/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2017 r .zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw polityki inwestycyjnej w zakresie budownictwa inwestycyjnego, realizowanego w ramach środków finansowych określonych w części 85/10 – województwo łódzkie.
Pliki do pobrania


Numer160
Data13 lipca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 160/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego w Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przekazywanego przez Skarb Państwa powiatowi sieradzkiemu
Pliki do pobrania


Numer159
Data13 lipca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 159/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego w Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przekazywanego przez Skarb Państwa powiatowi sieradzkiemu
Pliki do pobrania


Numer158
Data13 lipca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 158/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
Pliki do pobrania


Numer157
Data11 lipca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 157/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzelce Wielkie
Pliki do pobrania


Numer156
Data7 lipca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 156/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ręczno
Pliki do pobrania


Numer155
Data5 lipca 2017
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 155/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane