Aktualności

Urodziny kuźni inżynierów
23 maja 2011

66 lat temu utworzono dwie największe łódzkie uczelnie – Uniwersytet Łódzki i Politechnikę Łódzką. W przeddzień rocznicy arcybiskup Władysław Ziółek odprawił mszę świętą w intencji Łodzi akademickiej.

W uroczystej sesji Senatu PŁ uczestniczyła wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, która wspólnie z kuratorem oświaty Janem Kamińskim wręczyła zasłużonym akademikom Medale Komisji Edukacji Narodowej. Rektor uczelni uhonorował kilkudziesięciu pracowników odznaką honorową PŁ. Najlepsi ubiegłoroczni absolwenci i doktoranci otrzymali nagrody za osiągnięcia naukowe – za najlepszą pracę magisterską, dyplomową, doktorską, za najwyższą liczbę cytowań, za najbardziej wartościowe wdrożenie.

- Jesteście znakomitą szkołą wyższą, która przynosi chlubę miastu i województwu. Z powodzeniem łączycie talent nauczycieli z pragnieniem osiągnięcia sukcesu przez studentów i umiejętnością w pozyskiwaniu funduszy. Zasługa w tym ludzi, i jeszcze raz ludzi. Gratuluję! - mówiła Pani wojewoda.

Kulminacyjnym wydarzeniem było podpisanie aktu erekcyjnego i jego wmurowanie w powstający gmach Fabryki Inżynierów XXI wieku. Swoje podpisy złożyli m.in. metropolita łódzki, Pani wojewoda, marszałek Witold Stępień. Obiekt dydaktyczno-laboratoryjny Wydziału Mechanicznego PŁ jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rektorzy trzech wiodących polskich uczelni technicznych – Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Łódzkiej parafowali umowę o utworzeniu międzyuczelnianego kierunku studiów – Chemii Budowlanej.

Politechnika Łódzka jest czwartą uczelnia techniczną w Polsce i ósmą w z pośród 90 szkół akademickich. Nad kształceniem 20 tysięcy studentów czuwa trzy tysiące pracowników, w tym półtora tysiąca nauczycieli akademickich, Większość uczelnianych instytucji ma najwyższą kategorię w standardach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane