Aktualności

Sukces rodzi sukces – stypendia dla studentów politechniki
16 marca 2017

Dziesięciu szczególnie uzdolnionych studentów otrzymało jednorazowe stypendia przyznane w Konkursie Fundacji Politechniki Łódzkiej. Symboliczne czeki na pięć tysięcy złotych wręczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa Jarosław Gowin.

To już piąta edycja konkursu. Laureatów wybrano spośród 71 kandydatów. Stypendia ufundowane zostały przez sponsorów: Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego i  firmę ICT Polska Centralna Klaster.

Wyróżnieni studenci to uczestnicy wymian międzynarodowych, aktywni członkowie kół naukowych, autorzy artykułów i referatów, uczestnicy  konkursów oraz projektów naukowo-badawczych. Zdobywcami stypendiów zostali: Piotr Baszczyński, Paula Mierzejewska, Mieszko Pniewski i Mateusz Stajuda z Wydziału Mechanicznego, Agnieszka Bedka z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Weronika Kawecka z Wydziału Organizacji i Zarzadzania, Hanna Makowska z Wydziału Chemicznego, Jakub Misiak z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Patryk Pomykalski i Aleksander Szubert z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Gala konkursowa odbyła się w auli Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE). Symboliczne czeki wręczali wicepremier Jarosław Gowin, rektor uczelni prof. Sławomir Wiak oraz Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Agnieszka First, wiceprezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Michał Hertel z firmy ICT Polska Centralna Klaster.

Wicepremier serdecznie pogratulował laureatom konkursu. – Wierzę, że te stypendia są dla was potwierdzeniem słuszności obranej drogi i staną się silnym impulsem do tego, by dalej rozwijać się naukowo i podchodzić do studiów w sposób jak najbardziej otwarty i aktywny.

Dziękując fundatorom stypendiów, Jarosław Gowin powiedział: – To bardzo ważne, że ci, którzy odnieśli sukces, pamiętają o tworzeniu łańcucha dobra i wspierają tych, którzy na starcie potrzebują pomocy. Wierzę, że nasi laureaci będą o dzisiejszej uroczystości pamiętali przez całe życie i w przyszłości – gdy sami odniosą sukces – podzielą się owocami tego sukcesu z następnymi pokoleniami.

W swoim wystąpieniu wicepremier Jarosław Gowin przedstawił stan prac nad reformą szkolnictwa wyższego. Zwrócił m.in. uwagę, że obecnie odchodzi się od kształcenia ilościowego i stawia na kształcenie jakościowe, które pozwoli naszym studentom konkurować z rówieśnikami z całego świata.

– Przez ostatnie lata obowiązywała zasada, że pieniądze idą za studentem, co skończyło się umasowieniem i obniżeniem poziomu kształcenia. Od 1 stycznia obowiązuje nowy algorytm finansowy. Promowane są nie te uczelnie, które kształcą największą liczbę studentów, ale te w których jest odpowiednia proporcja między liczbą studentów a pracowników naukowych. To stwarza warunki do odtworzenia relacji mistrz-uczeń i rzetelnego formowania młodych umysłów. Pod uwagę brane są również osiągnięcia naukowe kadry i stopień współpracy uczelni z biznesem – mówił Jarosław Gowin.

Wicepremier zwrócił też uwagę, że polska gospodarka jest słabo nasycona  naukowcami. To ma się zmienić. Trwają już prace nad uregulowaniami, które pozwolą na uzyskiwanie doktoratów i habilitacji nie tylko za prace teoretyczne, ale również za wdrożenia gospodarcze. Jeśli uda się to wprowadzić, będziemy w światowej czołówce.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane