Aktualności

10 lat Państwowej Straży Łowieckiej
5 kwietnia 2017

Państwowa Straż Łowiecka ma już 10 lat. Z okazji jubileuszu w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się symboliczna uroczystość.

Na spotkaniu komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej Marek Starosta podsumował pierwszą dekadę działalności formacji. Siedziba straży znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim z racji dużej lesistości terenu oraz nasilenia kłusownictwa. Służba działa na obszarze niemalże całego województwa (z wyłączeniem miasta Łodzi), czyli na 18,2 km kw., gdzie znajduje się 326 obwodów łowieckich. Jej głównym zadaniem jest zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego, ochrona zwierzyny oraz kontrola legalności skupu i obrotu zwierzyną. W ciągu 10 lat funkcjonariusze Straży Łowieckiej wykonali ponad 1700 patroli i wdrożyli 183 postepowania karne. Największą bolączką służby są braki kadrowe.

– Kłusownictwo przysparza niewyobrażalnych cierpień zwierzętom, niszczy pogłowie zwierzyny łownej i powoduje straty Skarbu Państwa – mówił komendant Marek Starosta. – W ostatnich latach zmienił się charakter kłusownictwa. Nowe pokolenie zamiast wnykami posługuje się bronią oraz chartami.

W 2007 roku, kiedy powołano do życia Straż Łowiecką, w województwie łódzkim strażnicy ujawnili blisko 16 tysięcy wnyków. W roku ubiegłym było ich 4,5 tysiąca. Stale jednak rośnie skala „nowoczesnego” kłusownictwa. W 2016 roku stwierdzono 250 przypadków kłusowania z bronią i ponad 600 z chartami. Najwięcej kłusowników z psami notuje się w powiatach rawskim i opoczyńskim.

W imieniu wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau życzenia strażnikom złożył dyrektor Biura Wojewody Zbigniew Natkański. Podziękował za ofiarną służbę i ochronę środowiska, w którym wszyscy żyjemy.

Z okazji jubileuszu Państwowa Straż Łowiecka przygotowała pamiątkowe medale dla przedstawicieli służb z nią współpracujących. Wręczał je Zbigniew Natkański. Wśród uhonorowanych znaleźli się Dariusz Walichnowski – zastępca komendanta wojewódzkiego policji, Kazimierz Perek – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Piotr Maks – wojewódzki inspektor ochrony środowiska, Roman Owecki – dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Marian Kobielski – komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej, Marek Cieślak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Hieronim Andrzejewski – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego i firmy szkolącej funkcjonariuszy. Wszyscy nagrodzeni gratulowali jubileuszu i życzyli straży zwiększenia liczebności służby.

– Straż Łowiecka okres dojrzewania ma już za sobą. Wasze wskaźniki cały czas mają tendencję wzrostową. Gratuluję skuteczności – powiedział Dariusz Walichnowski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji. – Jesteśmy na siebie skazani, więc mam nadzieję, że nasza dalsza współpraca nadal będzie tak owocna jak dotychczas.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane