Aktualności

Odchodzą na zasłużoną emeryturę
19 kwietnia 2017

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pożegnanie przechodzących na emeryturę wieloletnich pracowników: Marii Popłonikowskiej, Elżbiety Zawadzkiej, Haliny Gajewicz oraz Jana Michajłowskiego. Wojewoda łódzki Zbigniew Rau i dyrektor generalny Mirosław Suski podziękowali im za długoletnie oddanie i wzorcowe wypełnianie obowiązków służbowych.

– Mogłoby się wydawać, że mamy teraz do czynienia z sytuacją dość smutną czy przygnębiającą, ale w Państwa przypadku tak nie jest – mówił wojewoda łódzki Zbigniew Rau. – Państwo pozostawiają po sobie bardzo dobre wspomnienia szczególnie wysokich kompetencji i zaangażowania w pracę. W Państwa życiu dokonuje się zamknięcie pewnego rozdziału, jednakże nie jest to dzień przykry. Teraz nastąpi czas realizacji planów osobistych, często odkładanych ze względu na obowiązki służbowe. Serdecznie Państwu dziękując za to, co zrobiliście jako urzędnicy, chciałem prosić byście pamiętali, jakim znakomitym kapitałem społecznym dysponujecie ze względu na Wasze doświadczenie i autorytet.

Maria Popłonikowska jest zatrudniona w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi od 7 stycznia 1985 roku na stanowisku radcy prawnego w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli. Zajmuje się między innymi analizą legalności uchwał i zarządzeń organów samorządu terytorialnego oraz prowadzeniem nadzoru nad działalnością związków i stowarzyszeń samorządu.

Przez prawie 15 lat – aż do momentu likwidacji – w Terenowym Banku Danych pracowała Elżbieta Zawadzka. Od 1 stycznia 2011 roku była zatrudniona na stanowisku administratora aplikacji w Biurze Administracji i Logistyki. Obecnie w Archiwum Zakładowym Urzędu zajmuje się między innymi udostępnianiem klientom dokumentów niezbędnych do uzyskania praw emerytalno-rentowych.

Halina Gajewicz pracuje jako specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa. W Oddziale Komunikacji zajmuje się współpracą z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców oraz uczestniczy w realizacji zadań nadzorczych i kontrolnych ośrodków kształcenia kierowców zawodowych. W urzędzie została zatrudniona 21 czerwca 1999 roku.

Przez większość swojej pracy w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim Jan Michajłowski zajmował stanowisko dyrektora w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa. Nadzorował między innymi postępowania w sprawie pozwoleń na budowę inwestycji w województwie. Podczas pełnienia tej funkcji wydał w imieniu Wojewody Łódzkiego decyzje, na podstawie których zrealizowano multimodalny dworzec Łódź-Fabryczna oraz autostrady A1 i A2. Pracę w urzędzie rozpoczął 16 kwietnia 2002 roku.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane