Aktualności

WRDS: pożądane siostry
20 kwietnia 2017

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego na swoim kolejnym posiedzeniu zajmowała się poruszającym opinię publiczną i samorządowców tematem sieci szpitali, a także sytuacją na rynku pracy. Jednym z członków prezydium WRDS jest wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, a podczas posiedzenia swoje referaty wygłosili Krzysztof Janecki, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, a także Anna Jochemczak z Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW.

Ochrona zdrowia od lat budzi emocje, ostatnio gorącym tematem jest sieć szpitali. Szczególnie w kontekście medialnych doniesień o niedołączeniu poszczególnych placówek do wspomnianej sieci. Wiele wątpliwości rozwiązała prezentacja Artura Olsińskiego, dyrektora łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Szef regionalnego NFZ odpowiadał również na pytania, choćby to o ewentualne dołączenie szpitali do sieci, mimo niewypełnienia formalnych wymogów.

- Na pewno wskazane do dołączenia do sieci będą dwa szpitale: Biegańskiego w Łodzi i prywatny szpital onkologiczny z Tomaszowa Mazowieckiego – wyliczał Artur Olsiński. Członkowie WRDS martwią się również brakami personelu, lekarzy i pielęgniarek, choć szczególnie dramatyczna jest sytuacja w przypadku sióstr. Rozwiązanie tego problemu jest jeszcze przed nami, niemniej to konieczne…

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, z zawodu lekarz, opowiadał o swoich staraniach zwiększenia liczby miejsc rezydenckich dla młodych lekarzy. Ta praca przyniosła skutek, ale… nie wszystkie miejsca się zapełniły. Krzysztof Janecki, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, referował zagadnienia związane z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a Anna Jochemczyk z Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW mówiła o statystykach związanych ze szpitalami regionu: liczbie łóżek, strukturze własnościowej szpitali, etc.

W dalszej części spotkania członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zapoznali się z najnowszymi danymi i statystykami dotyczącymi rynku pracy i bezrobocia w województwie łódzkim.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane