Aktualności

Profesor Stanisław Liszewski patronem auli
20 kwietnia 2017

Pan profesor pozostaje dla nas wzorem do naśladowania. Wzorem pracowitości, wrażliwości na sprawy społeczne, życzliwości, a także oddania uniwersytetowi – mówił rektor Uniwersytetu Łódzkiego Antoni Różalski podczas uroczystości nadania imienia profesora Stanisława Liszewskiego auli Wydziału Nauk Geograficznych. Obok auli odsłonięto pamiątkową tablicę.

W wydarzeniu udział wzięli m.in: wojewoda łódzki Zbigniew Rau, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko oraz prorektorzy i dziekani Uniwersytetu Łódzkiego. – Jako rektor profesor Liszewski podjął szereg kluczowych i niezmiernie ważnych decyzji: o wydzieleniu geografii z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi i utworzeniu samodzielnego wydziału oraz o utworzeniu filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim – powiedział Antoni Różalski. Przypomniał, że bohater uroczystości w swojej pracy badawczej wiele uwagi poświęcił Łodzi: – Jako specjalista z zakresu geografii miast wydał z współautorami obszerną monografię – Atlas Miasta Łodzi. Był też autorem podręczników do edukacji regionalnej dla szkół – wyliczał rektor. – Jesteśmy wdzięczni za to, co dla nas zrobił.  Dla tego wydziału, dla uniwersytetu, dla Łodzi akademickiej.  

Wojewoda Zbigniew Rau podkreślił, że profesor Stanisław Liszewski jako rektor stanął wobec trudnego zadania – zarządzania Uniwersytetem Łódzkim w czasie transformacji Polski. – Uniwersytet był wtedy pozostawiony sobie przez władze, które były zajęte reformowaniem państwa. Pan rektor powtarzał, że nie jest dobrze, że uniwersytet państwowy nie dostaje z budżetu pełnej dotacji, która umożliwiałaby prowadzenie uczelni – mówił wojewoda. – Rektor zdawał sobie sprawę, że przejście naszej społeczności akademickiej przez ten czas transformacji będzie możliwy, jeżeli my sami jako wspólnota akademicka znajdziemy w sobie dość siły i determinacji, żeby wyjść z tych wyzwań obronną ręką.

Profesor Stanisław Liszewski kierował Uniwersytetem Łódzkim przez dwie kadencje, w latach 1996-2002. Był autorem licznych publikacji naukowych, promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Był pomysłodawcą Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki oraz programu nauczania o Łodzi i regionie łódzkim. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół geografii osadnictwa, a szczególnie geografii miast oraz geografii turyzmu, a także problematyki Zakaukazia, krajów basenu Morza Śródziemnego, Polski Środkowej, Pobrzeża Bałtyku. Był Przewodniczącym Konferencji Rektorów Państwowych Szkół Wyższych Łodzi. W 1996 roku doprowadził do podpisania umowy między władzami miasta, Konferencją Rektorów, Polską Akademią Nauk i Łódzkim Towarzystwem Naukowym, w efekcie której utworzono Radę ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Prezydencie Miasta. Zmarł 23 kwietnia 2016 roku.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane