Aktualności

Dieter Schenk doktorem honoris causa UŁ
12 czerwca 2017

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu, podczas którego tytuł doktora honoris causa nadano Dieterowi Schenkowi z Niemiec. Toautor książek i publicysta opisujący hitlerowskie zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej oraz późniejsze ściganie i „karanie” nazistowskich zbrodniarzy. W uroczystości udział wziął wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Wśród publikacji Dietera Schenka znajdują się m. in. „Albert Forstergdański namiestnik Hitlera: zbrodnie hitlerowskie w Gdańsku i Prusach Zachodnich” oraz „Hans Frank: biografia generalnego gubernatora”. Doktorant od20 lat współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie wygłasza wykłady i prowadzi seminaria, m.in. z historii narodowego socjalizmu w III Rzeszy, realiów ścigania zbrodni hitlerowskich w RFN, a także współczesnego niemieckiego prawa karnego i kryminologii. Dieter Schenk jest absolwentem Akademii Kierownictwa Policji, byłym szefem centrali ds. zwalczania narkotyków w Hesji i policji kryminalnej w Giessen oraz Federalnego Urzędu Kryminalnego.

Podczas uroczystości na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, Dieter Schenk wygłosił wykład „Narodowosocjalistyczne ludobójstwo dokonane na polskiej inteligencji – przemyślenia i doświadczenia z dwudziestu lat badań”.

- Moim zamierzeniem jest spojrzenie z polskiej perspektywy, a w szczególności ofiar, stawiając się wśród nich. Darzę najwyższym szacunkiem i podziwiam polskie kobiety i mężczyzn, którzy ryzykowali życie przeciwstawiając się przemocy najeźdźców – podkreślał Dieter Schenk podczas wykładu z okazji nadania tytułu doktora honoris causa.

W 1995 roku w Niemczech ukazała się jego pierwsza książka „Polska poczta w Gdańsku” (w Polsce w 1999 roku), na podstawie której Sąd Krajowy w Lubece m.in. uchylił wyrok skazujący polskich pocztowców i naznaczył skazującego ich sędziego Kurta Bode piętnem mordercy. Dieter Schenk przypominając tamten czas mówił: - Wtedy członkowie rodzin zamordowanych powiedzieli do mnie: „Teraz stwierdzone zostało ostatecznie, że nasi mężowie i ojcowie nie byli przestępcami”. Zaskoczony odpowiedziałem: „Przestępcami byli nazistowscy prawnicy, co do tego nie było żadnych wątpliwości od samego początku”. Stało się jednak dla mnie jasne, jaką irytację wywołała długo oddziaływująca, wyrafinowana nazistowska propaganda nazywająca przestępcami dzielnie broniących się Polaków – zaznaczył.

Dieter Schenk podkreślił, że gromadzenie wiedzy o zbrodniach grup operacyjnych, miejscowego SS, SD i Gestapo w Gdańsku, było dla niego traumatycznym doświadczeniem: - Bezradnie zadawałem sobie pytanie: jak powinienem wyjaśnić zagładę polskiej inteligencji. Po dziś dzień tego nie wiem i jestem pełen wstydu i zwątpienia –powiedział.

Fakty przedstawianie przez Dietera Schenka są przerażające. Przykład? 22 sierpnia 1939 roku Hitler nakazał w Obersalzbergu podległym mu najwyższym dowódcom zagładę Polski i likwidacja jej siły życiowej. „Zgładzić, środki są obojętne. Przeprowadzenie twarde i bezwzględne. Zwalczać wszelkie rozważania o współczuciu”. W jednym z raportów triumfujących nazistów zapisano: „Strzela się do wszystkiego, co się tylko pokaże, do kobiet i wron”.

– W wykładach w niemieckich szkołach używam czasami następującej metafory: Miasto Fulda ma 60.000 mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić, że Fulda zostanie dziś zajęta przez wrogie mocarstwo, a trzy miesiące później nikt w tym mieście już nie żyje. To jasno ukazuje rozmiary tego, co wydarzyło się w Kraju Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie, od września 1939 do listopada 1939.  – powiedział Dieter Schenk.

Doktorant podkreślił, że wyroki uniewinniające zbrodniarzy i umorzenia postępowań karnych przeciwko nim, o czym decydowali prawnicy, wcześniej wykonujący swe zawody prokuratorów i sędziów w okresie narodowego socjalizmu, uznawane są dziś za drugą winę Niemców.

W uroczystości nadania doktoratu honoris causa wzięli udział m.in.: wojewoda łódzki Zbigniew Rau, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Małgorzata Pyziak-Szafnicka, doradca marszałka województwa łódzkiego Jolanta Chełmińska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi Małgorzata Niewiadomska-Cudak, sekretarz generalna Łódzkiego Towarzystwa Naukowego Wanda Krajewska, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Dariusz Rogut oraz zastępca prezesa łódzkiego oddziału Najwyższej Izby Kontroli Mieczysław Łuczak.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane