Aktualności

Papieskim szlakiem
13 czerwca 2017

Mija właśnie 30 lat od dnia, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Łódź. Z tej okazji w miejscach, w których był wówczas papież-Polak, odbyły się obchody rocznicowe.

Pierwszym miejscem, gdzie wspominano pobyt Ojca Świętego w Łodzi była Piotrkowska 104. Przed tablicą upamiętniająca nadanie w 2003 roku Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi ksiądz biskup Marek Marczak, administrator Archidiecezji Łódzkiej, przypomniał słowa, które 30 lat temu wypowiedział papież: „Niech Pan Bóg wynagrodzi temu, który wymyślił w czasie tej podróży do Polski dzień łódzki”.

W uroczystości wzięli udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, przedstawiciele samorządu, związków zawodowych i służb mundurowych. Obecni byli księża biskupi Ireneusz Pękalski i Adam Lepa, kanclerz kurii Zbigniew Tracz, a także reprezentanci kościołów prawosławnego, ewangelickiego, starokatolickiego i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Na Piotrkowskiej stawiły się również liczne delegacje szkół.

W samo południe w czterech łódzkich świątyniach – bazylice archikatedralnej, kościołach Wniebowstąpienia Pańskiego, świętej Anny i Najświętszego Imienia Maryi – odbyły się msze święte, podczas których przypomniano papieskie nauczanie. Kwiaty spoczęły przed tablicami upamiętniającymi pobyt Jana Pawła II na łódzkim lotnisku i w dawnych zakładach „Uniontex” oraz przejazd koło zakładów „Alba”.

Jan Paweł II odwiedził Łódź 13 czerwca 1987 roku. Z Częstochowy przyleciał helikopterem na lotnisko Lublinek, gdzie czekało na niego 1,2 miliona pielgrzymów. Papież odprawił mszę świętą, podczas której do Pierwszej Komunii przystąpiło półtora tysiąca dzieci. Następnie ulicami Pilską, Lotniczą, Dubois, Pabianicką i Piotrkowską przejechał do Domu Biskupów Łódzkich.

Po południu w katedrze spotkał się z przedstawicielami nauki i kultury, a następnie udał się do Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Uniontex”, gdzie rozmawiał z łódzkimi włókniarkami. „Nigdy w czasie moich wizyt duszpasterskich (…) nie było mi dane spotkać się w zakładzie, gdzie pracują w większości kobiety – mówił wówczas papież. – Serdecznie i z głęboką czcią, na jaką zasługuje kobieta, witam i pozdrawiam wszystkie tu zgromadzone łódzkie włókniarki, a w waszych osobach wszystkie na ziemi polskiej kobiety pracujące zawodowo i znajdujące się w różnych sytuacjach życiowych”.

Jan Paweł II odleciał do Warszawy ze stadionu „Włókniarza”. Była to jedyna wizyta Ojca Świętego w Łodzi. Warto jednak pamiętać, że Karol Wojtyła nim został papieżem przyjeżdżał do Łodzi kilkakrotnie. Po raz pierwszy jako młody biskup w kwietniu 1960 roku.

23 kwietnia 2003 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu Ojcu Świętemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi. 27 maja delegacja z arcybiskupem Władysławem Ziółkiem i prezydentem Jerzym Kropiwnickim przekazała dokument, który Ojciec Święty przyjął wraz z pierścieniem i symbolicznym kluczem do miasta. Podczas audiencji Jan Paweł II powitał łódzką delegację i powiedział: „Dziękując za obdarzenie mnie honorowym obywatelstwem, życzę Waszemu miastu pomyślnego rozwoju dla dobra wszystkich obywateli, Szczęść Boże!

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane