Aktualności

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego o letnich zagrożeniach
14 czerwca 2017

Z udziałem dyrektora generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosława Suskiego odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  poświęcone omówieniu zagrożeń naturalnych związanych z sezonem letnim. Podczas spotkania przedstawiono działania administracji publicznej w zakresie zapobiegania, przygotowywania i reagowania na sytuacje kryzysowe oraz odbudowy po ich wystąpieniu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele straży pożarnej, policji, wojska oraz firm dostarczających energię elektryczną w województwie łódzkim (PGE i ENERGA). Łódzki Urząd Wojewódzki reprezentowali m.in. dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Krzysztof Janecki, dyrektor Biura Wojewody Zbigniew Natkański i dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Piotr Cieplucha.

W sezonie letnim zagrożeniem są upały, susze, wichury, huragany, burze, ulewne deszcze i gradobicia. W stosunku do lat ubiegłych klimat znacznie się zmienił, a zatem głównym problemem staja się zjawiska lokalne, które są bardzo gwałtowne i intensywne.

Jak poinformowała  Dorota Gajewska, kierownik oddziału zarządzania kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, Łódzkie jest jednym z województw, które wprowadza najwięcej danych do Regionalnego Systemu Ostrzegania i jest za to chwalone. Dzięki systemowi każdy, kto ma dostęp do internetu, telewizji publicznej lub posiada zainstalowaną bezpłatną aplikację na telefon komórkowy (smartfon), może być powiadomiony o potencjalnych zagrożeniach lub klęskach żywiołowych. Wszystkie dane, które wprowadzają do systemu dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, pochodzą od służb. Dlatego bardzo ważne jest, aby współpraca między instytucjami zaangażowanymi w monitoring i pomoc rozwijała się.

Przedstawiciele służb zapewnili, że są dobrze przygotowani do sezonu letniego i związanych z nim zagrożeń. Gdyby jednak doszło do sytuacji kryzysowej, a instytucjom administracji publicznej zabrakło sił i środków do reagowania, to wsparciem mogą być oddziały wojska. Piotr Chrzanowski, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi poinformował, że siły zbrojne są gotowe do wsparcia działań na terenie województwa łódzkiego.

Do udzielenia pomocy gotowy jest również Wydział Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW. Jego dyrektor  Piotr Cieplucha przypomniał, że osoby, które poniosą straty w wyniku klęski żywiołowej, mogą się ubiegać o wsparcie z budżetu państwa. Zasiłek celowy może być  przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane