Aktualności

Szkolenie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa łódzkiego
4 lipca 2017

W Konopnicy koło Wielunia odbyła się dwudniowa narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa łódzkiego, w której po pierwszy w historii takich spotkań uczestniczyła Grażyna Kierznowska - główny geodeta kraju. Bardzo sprawną organizację narady zapewnił starosta wieluński Andrzej Stępień.

We wprowadzeniu do narady aktualny stan prac związanych z realizacją projektu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) przedstawiła Grażyna Kierznowska - główny geodeta kraju, a program dwudniowej narady wypełniły referaty, w których zostały przedstawione różne zagadnienia związane z zadaniami wykonywanymi przez geodetów powiatowych.

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane