Aktualności

Szkolenie obronne
28 września 2017

Szkolenie obronne organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW odbędzie się 28, 29 września oraz 5 i 6 października w Spale. Jest realizacją „Planu szkolenia obronnego województwa łódzkiego na 2017 rok”.

Skierowane jest głównie do pracowników, którzy wykonują zadania obronne w jednostkach administracji powiatu i gminy. Podczas szkolenia – które poprowadzi dyrektor WBiZK ŁUW Krzysztof Janecki - uczestnicy wysłuchają między innymi ppłk Piotra Chrzanowskiego (szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Obronnego w Łodzi), który opisze gotowość obronną państwa.

Dorota Gajewska(kierownik oddziału zarządzania kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW) opowie o organizacji pracy sztabowej we wszystkich stanach gotowości obronnej państw, a Mirosława Turska (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi) przedstawi funkcjonowanie RCKiK w warunkach podwyższonej gotowości obronnej państwa.

Temat Wojsk Obrony Terytorialnej cieszy się dużym zainteresowaniem samorządów terytorialnych. Dlatego zadania i współpracę ze społeczeństwem Wojska Obrony Terytorialnej scharakteryzuje przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej. Reprezentant Sztabu Generalnego Wojska Polskiego omówi organizację i funkcjonowanie systemu HNS (Host Nation Support   - Wsparcie przez państwo gospodarza) w świetle nowych uwarunkowań. bezpieczeństwa.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane