Aktualności

Prof. Tadeusz Kotarbiński uhonorowany
3 października 2017

Pomnik upamiętniający profesora Tadeusza Kotarbińskiego - wybitnego filozofa i pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego – odsłonięto przed budynkiem rektoratu UŁ. W uroczystości wziął udział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

- Chciałem podkreślić wielką rolę profesora w tworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego. Był pierwszym rektorem UŁ, wytyczył główne kierunki rozwoju tej uczelni w naszym mieście  -podkreślił rektor UŁ Antoni Różalski. Przypomniał: - Zasługi pana profesora Tadeusza Kotarbińskiego to nie tylko zasługi dla uniwersytetu, a dla całej Łodzi akademickiej. Przypomnę, że był również członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

W uroczystości wzięli udział również: prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak, przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej prof. Matuszak oraz przedstawiciele łódzkich uczelni. Z zaproszenia skorzystali również prof. Jan Kotarbiński (wnuk profesora Tadeusza Kotarbińskiego) oraz Wojciech Gryniewicz (autor projektu pomnika).
Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) był polskim filozofem, logikiem i etykiem. Stworzył pojęcie etyki niezależnej. To przedstawiciel szkoły lwowsko-warszawskiej, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego (1945-1949) oraz prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego(1946–1966). Tadeusz Kotarbiński był między innymi przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (1927–1975), prezesem Polskiej Akademii Nauk(1957–1962 oraz przewodniczącym Międzynarodowego Instytutu Filozoficznego (1960–1963).

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane