Aktualności

Biskup Atanazy u wojewody
4 października 2017

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Zbigniew Rau przyjął nowego prawosławnego biskupa  diecezji łódzko-poznańskiej – biskupa Atanazego.

Duchowny zastąpił zmarłego w czerwcu abp Szymona Romańczuka. Nowy biskup urodził się w Łuplance Starej w województwie podlaskim. Ukończył Technikum Rolnicze w Michałowie oraz Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. Studia teologiczne w Instytucie św. Tichona w Pensylwanii (USA) rozpoczął w 1991 roku. Pięć lat później wstąpił do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej.

 

Postrzyżyny mnisze w riasofor i święcenia diakonatu miały miejsce w 1996 roku. W sierpniu tego samego roku złożył śluby wieczyste małej schimy i otrzymał imię zakonne Atanazy ku czci św. męczennika Atanazego Brzeskiego, a 1 września otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. W latach 1997-1999 przebywał na stypendium naukowym w Atenach. 4 maja 1999 roku mianowano go dziekanem i spowiednikiem Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej.

W dniu 15 czerwca 2014 r. otrzymał prawo noszenia drugiego krzyża z ozdobami, 18 września 2016 roku - Medal Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia. Od 15 stycznia 2007 roku pełnił funkcje namiestnika monasteru.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane