Aktualności

Święto Narodowe Węgier
11 października 2017

- Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Przez ostatnie tysiąc lat różne sytuacje dotykały Polaków i Węgrów. Ale najczęściej w okolicznościach nam nie sprzyjającym byliśmy razem. Tak było właśnie 61 lat temu. Polacy starali się pomagać – tak jak mogli – węgierskim powstańcom - powiedział wojewoda łódzki Zbigniew Rau podczas uroczystości związanej z obchodami Październikowego Święta Narodowego Węgier, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi.

Z zaproszenia na uroczystość skorzystali: ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovacs, konsul honorowy Węgier Tadeusz Kaczor, łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi Sylwester Pawłowski, dyrektor departamentu spraw społecznych Urzędu Miasta Łodzi Marek Kondraciuk, przedstawicielka stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” Kazimiera Lange oraz członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Węgierskiej w Łodzi.

Ambasador Węgier Orsolya Zsuszanna Kovacs powiedziała: - To, że spotykamy się w szkole w tym dniu jest dowodem trwania i rozwijania przyjaźni polso-węgierskiej – zaznaczyła. Dodała: - Nasze narody łączy coś szczególnego. Potwierdza to fakt, że młodzież w Łodzi tak pielęgnuje tę przyjaźń. - podkreśliła. Ambasador Węgier zauważyła, że to właśnie młodzi ludzie są gwarancją przyszłych dobrych relacji pomiędzy narodami.

- Tak po prostu jest, że wzajemnie sobie pomagamy. Kiedy my byliśmy w kłopotach w 1939 roku to Węgrzy otworzyli dla nas swoje serca – mówił wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Podkreślił: - To właśnie te doświadczenia powodują, że nasze tożsamości wzajemnie się przenikają – zaznaczył wojewoda. Zbigniew Rau powiedział: - Bardzo trudno powiedzieć ile w nas jest węgierskości, a ile polskości. Jest to tysiącletni i naturalny proces.

Podczas uroczystości ambasador wręczyła odznaczenia węgierskie członkom Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Łodzi. Złożono również kwiaty pod tablicą poświęconą powstańcom węgierskim 1956 r.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane