Aktualności

Spotkanie z ambasadorem Republiki Albanii
11 października 2017

Ambasador Republiki Albanii Szpresa Kureta odwiedziła Łódź. W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim przyjął ją wojewoda Zbigniew Rau. Rozmawiali o dobrych relacjach polsko-albańskich, szczególny nacisk kładąc na współpracę gospodarczą.

Szpresa Kureta piastuje urząd ambasadora Republiki Albanii w Rzeczypospolitej Polskiej od 17 września 2014 roku. Jej Ekscelencja studiowała na Uniwersytecie w Tiranie. Jest absolwentką dwóch kierunków: prawa i nauk politycznych. W latach 1982 – 1991 podjęła pracę na macierzystej uczelni, a w 1991 roku uzyskała stopień naukowy doktora.

Swoją misję dyplomatyczną rozpoczęła od zajęcia stanowiska dyrektora Departamentu Współpracy z Krajami Bałkańskimi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Albanii. Następnie została powołana na radczynię Ambasady Republiki Albanii w Sztokholmie, a w latach 2001 – 2005 pełniła urząd ambasadora Republiki Albanii w Austrii.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane