Aktualności

Pociąg do Niepodległej
8 listopada 2017

We wschodniej części Hali Dworca PKP Łódź Fabryczna odbyła się konferencja prasowa rzecznika prasowego wojewody łódzkiego Dagmary Zalewskiej oraz pracownika Biura Wojewody ŁUW Marcina Binasiaka poświęcona Koncertowi Patriotycznemu „Śpiewajmy dla Niepodległej”.

- To wydarzenie ma zrzeszyć i zintegrować całą naszą społeczność łódzką wokół święta niepodległości. Chcemy, aby wspólne śpiewanie było okazją do jeszcze lepszego przeżycia tego dnia i utrwaliło wartości patriotyczne – zaznaczyła Dagmara Zalewska.

- Koncert odbywa się w ramach wieloletniego programu „Niepodległa” na lata 2017-2021. Ma on za zadanie wspierać organizowanie wydarzeń kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym, a przede wszystkim skupiać i scalać społeczeństwo – dodał Marcin Binasiak.

Koncert odbędzie się 12 listopada 2017 roku, w godzinach 14:30-17:30, we wschodniej części Hali Dworca PKP Łódź Fabryczna, wstęp jest bezpłatny. Podczas imprezy wystąpią: teatr „Loch Camelot” z Krakowa, zespół śpiewaczy „Ksinzoki” z Łowicza oraz laureaci XI Festiwalu Pieśni Patriotycznej – zespół złożony z uczniów łódzkich szkół.

- Serdecznie zapraszamy wszystkich łodzian, od tych najmłodszych, po tych najstarszych, aby to wydarzenie było wspólną biesiadą patriotyczną – dodała Dagmara Zalewska.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane