Aktualności

Nowi konsultanci wojewódzcy
9 listopada 2017

Beata Kunikowska, Anna Zakrzewska oraz Jarosław Dróżdż odebrali akty powołania na konsultantów wojewódzkich w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim z rąk wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka.

Beata Kunikowska została nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Obecnie jest kierownikiem Pracowni Opieki Długoterminowej Zakładu Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi Katedry Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Beata Kunikowska ukończyła wiele specjalistycznych kursów: „Bezpieczne przemieszczanie pacjenta w teorii i praktyce” „Rola pielęgniarki i położnej w zwalczaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych” oraz „Usprawnienie pacjentów opieki długoterminowej pod udarach, złamaniach, w stanach otępiennych, chorobach psychicznych”.

Anna Zakrzewska otrzymała ponowne powołanie konsultanckie w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej. Jest kierownikiem Kliniki Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada także wiele specjalizacji: specjalizacja II stopnia z alergologii, specjalizacja II stopnia z otolaryngologii dziecięcej oraz specjalizację I stopnia z laryngologii. Anna Zakrzewska jest członkiem między innymi: Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych  i Polskiego Towarzystwa Audiologii i Foniatrii.

Jarosław Dróżdż powołany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii zastąpił na tym stanowisku Marzenę Zielińską. Jarosław Dróżdż jest aktualnie kierownikiem Kliniki Kardiologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi. Przykładowe stowarzyszenia, do których należy to: Polskie Towarzystwa Kardiologiczne, Rada Naukowa Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii oraz Rada Naukowa Instytutu Kardiologii w Warszawie.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane