Aktualności

Więcej etatów dla nauczycieli po wdrożeniu reformy
13 listopada 2017

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego poświęcona zatrudnieniu nauczycieli.

Grzegorz Wierzchowski poinformował, że liczba etatów nauczycielskich w Łodzi, w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła 9 495, zaś w roku bieżącym wynosi 9 646, czyli 151 nauczycieli uzyskało pracę. W ubiegłym roku pedagogów zatrudnionych na cały etat było 9 248,  a obecnie jest to 9 334. Nastąpił spadek liczby nauczycieli niepełnozatrudnionych o 36 osób.

W województwie łódzkim liczba etatów nauczycielskich wzrosła o 637, nauczycieli zatrudnionych na cały etat jest o 603 więcej, natomiast pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jest  o 516 mniej.

- Nie potwierdziły się obawy , że w wyniku reformy zmniejszy się liczba miejsc pracy dla nauczycieli. Jest to oznaką, że reforma jest korzystna dla nauczycieli – podkreślił Grzegorz Wierzchowski.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska przedstawiła w Warszawie ogólnopolskie dane obrazujące zatrudnienie nauczycieli w pierwszym roku wdrożonej reformy. Według  ministerstwa wprowadzone zmiany korzystnie wpłynęły na poziom zatrudnienia pedagogów. Statystyki, na które powołuje się resort edukacji pochodzą z Systemu Informacji Oświaty, do którego wprowadzane są dane przez dyrektorów wszystkich szkół w Polsce.

Porównując ubiegły rok z obecnym, w skali całego kraju można stwierdzić, że liczba etatów dla nauczycieli  w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach wzrosła o 17 768. Zwiększyła się także liczba nauczycieli o 10 139 i obecnie wynosi 694 636. Prawie 100 proc. budynków szkół gimnazjalnych zostało przekształconych w inne typy szkół, do nich włączonych lub funkcjonuje jeszcze w systemie oświaty. W roku szkolnym 2017/2018 istnieje 1 930 gimnazjów, z czego 915 samodzielnych, a 1 015 w zespołach. Dodatkowo oddziały gimnazjalne działają w 5 645 szkołach.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane