Aktualności

Stan bezpieczeństwa publicznego w woj. łódzkim tematem WRDS
23 listopada 2017

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w Sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. W spotkaniu wziął udział wicewojewoda Karol Młynarczyk.

Podczas obrad dyskutowano na tematy związane z kwestiami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa publicznego w Łodzi i województwie łódzkim oraz omówiono sytuację płacową w służbie zdrowia.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia przez dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Krzysztofa Janeckiego prezentacji obrazującej stan bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim na podstawie zagrożeń występujących w 2017 roku. Wystąpienie objęło następujące tematy: nadzwyczajne zjawiska pogodowe oraz bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, bezpieczeństwo zdrowotne – ratownictwo medyczne, system powiadamiania ratunkowego, bezpieczeństwo imprez masowych, plan budowania wojsk terytorialnych w naszym województwie. W wypowiedzi poruszone zostały zagadnienia odnoszące się do zadań odpowiednich służb, aby zapobiegać i minimalizować zagrożenia oraz ich skutki.

W drugiej części narady w sprawach związanych z sytuacją płacową w służbie zdrowia wypowiadała się zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Magdalena Ambrozik oraz przewodniczący zespołu problemowego do spraw ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Zdzisław Bujas.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane