Aktualności

Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie patomorfologii
5 grudnia 2017

Stanisław Sporny odebrał akt powołania na konsultanta wojewódzkiego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim z rąk wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka.

Stanisław Sporny został nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie patomorfologii. Obecnie jest konsultantem w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz stałym wykładowcą w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Zredagował ponad 240 prac naukowych i doniesień zjazdowych, głównie z zakresu patologii gruczołu tarczowego, a w 1999 roku wydał książkę pt.: „Cytodiagnostyka chorób tarczycy”. Stanisław Sporny jest członkiem Polskiego Towarzystwa Patologów i Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Biopsji Narządowej. Za działalność naukową i dydaktyczną był wielokrotnie nagradzany laurami Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 1999 roku otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, a w latach 2007 i 2011 uhonorowany Nagrodą Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane