Aktualności

150-lecie Gazowni Łódzkiej
1 grudnia 2017

Oddział Zakładu Gazowniczego w Łodzi Polskiej Spółki Gazownictwa obchodził swoje 150. urodziny. Z tej okazji zorganizowano Akademię Barbórkową, w której wziął udział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

-  Łodzianie, a także wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego wiele zawdzięczamy Łódzkiej Gazowni. Dzisiaj, kiedy mówimy o Łódzkiej Gazowni, to mamy na myśli pokolenia pracowników, osoby czuwające nad jej funkcjonowaniem, a także pamiętamy o roli, jaką pełniła i pełni w mieście. Wyrażamy uznanie dla państwa pracy, a także za chęć ciągłego kształcenia się– powiedział Zbigniew Rau.

Z okazji jubileuszu Gazowni Łódzkiej poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marek Matuszewski odczytał list skierowany przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego do wszystkich pracowników łódzkiego oddziału. Czytamy w nim m.in.: „Składam podziękowania za kolejny rok Państwa ciężkiej pracy. Polska Spółka Gazownictwa jest największym operatorem dystrybucji gazu ziemnego w naszym kraju, która posiada niemal 200 tysięcy km gazociągów oraz 6 milionów odbiorców. Działania przez Państwa podejmowane służą zwiększaniu dostępności gazu dla społeczeństwa oraz zapewniają bezpieczeństwo energetyczne”.

Podczas uroczystości wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNIG S.A. Radosław Bartosik wręczyli odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla pracowników łódzkiego oddziału. Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Jolanta Kocik, Małgorzata Ostrowska oraz Stefan Sambrowski, a Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono Katarzynę Komorwską.

Gazownia Łódzka powstała w wyniku podpisania w 1867 roku kontraktu na budowę gazowni pomiędzy władzami miejskimi w Łodzi a londyńskim Towarzystwem William Cartwight Holmes et. Co. W mieście po raz pierwszy popłynął gaz 25 czerwca 1869 roku. W 1995 roku łódzka sieć gazowa liczyła 922 km, a przyłączonych było 277 tys. odbiorców.

W jubileuszu udział wzięli także parlamentarzyści: Maciej Łuczak, Przemysław Błaszczyk, Alicja Kaczorowska, Marek Matuszewski, Waldemar Buda, Robert Telus oraz członek Zarządu PSG Wioletta Czemiel-Grzybowska.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane