Aktualności

„Tworzymy społeczeństwo obywatelskie. Dobre praktyki”
7 grudnia 2017

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau otworzył międzynarodową konferencję „Tworzymy społeczeństwo obywatelskie. Dobre praktyki” zorganizowaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

- Obywateli można podzielić na obywateli i dobrych obywateli. Obywatele są po prostu wśród nas, to ci, którzy przestrzegają prawa. Z nimi władza publiczna nie ma żadnego problemu. A dobrzy obywatele robią znacznie więcej - oni, często wysiłkiem całego życia, starają się znaleźć czas, energię, aby służyć dobru wspólnemu - powiedział wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Wojewoda podkreślił, że dobrzy obywatele otwierają się swoimi działaniami na innych i starają się wprowadzić do życia publicznego to, co dla nich najważniejsze.

O międzynarodowych doświadczeniach tworzenia społeczeństwa obywatelskiego opowiedziała Emilie Vincotte (dyrektor projektu w „Asblissimo”), a ten proces w Danii opisał Jens Nygaard Nielsen (przedstawiciel Duńskiej Rady Młodzieży). Ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego omówił Paweł Filip (przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Z kolei wkład pogranicza w rozwój amerykańskiego społeczeństwa obywatelskiego scharakteryzował Patrick Higgins (Uniwersytet Łódzki). O polskim doświadczeniu dotyczącym tworzenia społeczeństwa obywatelskiego opowiedziała Agnieszka Niedźwiedzka (prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi), a społeczeństwo obywatelskie w województwie łódzkim scharakteryzowała Ilona Balcerczyk (Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. A. de Tocquewill’a, Uniwersytet Łódzki).

W konferencji udział wzięli między innymi: Konsul Honorowy Królestwa Danii – Krzysztof Apostolidisa, Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi - Maria Brygida Grzybowicz, pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego - Dariusz Rudnik, koordynator Wojewody Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Jarosława Rutkowskiego, dyrektor Inwestycji i Kontroli Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi - Mirosław Jerzmanowski. Obecni byli również przedstawiciele miast, burmistrzów i wójtów oraz reprezentanci samorządów terytorialnych z województwa łódzkiego.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane