Aktualności

Spotkanie noworoczne w Gminie Kowiesy
5 stycznia 2018

Spotkania noworoczne organizowane przez Gminę Kowiesy zostały zapoczątkowane cztery lata temu i od tamtej pory na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych lokalnej społeczności. W tegorocznej uroczystości  Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau reprezentował zastępca dyrektora Wydziału Kadr, Płac i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Włodzimierz Smus. Gospodarzami wydarzenia byli: wójt gminy Kowiesy Jarosław Pepka oraz przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy Zuzanna Dudziak.

W liście z życzeniami noworocznymi skierowanym przez Wojewodę do władz gminy Kowiesy oraz jej mieszkańców możemy przeczytać między innymi: - „Niech wzorzec postępowania, jaki Wskrzesiciele i Ojcowie Naszej Niepodległej pozostawili potomnym, a także ponadczasowe  wartości, którymi kierowali się dla Jej odbudowy będzie dla naszego pokolenia nie tylko dziedzictwem, ale również trwałym drogowskazem, jak w jedności – pomimo dzielących nas różnic – i solidarności społecznej z odwagą działać na rzecz Dobra Wspólnego”.

- Państwa obecność na tym spotkaniu to wyraz bardzo dobrej współpracy i relacji Urzędu Gminy z przedstawicielami parlamentu, władz i instytucji państwowych oraz samorządowych wszystkich szczebli – powiedział Jarosław Pepka.

Z zaproszenia do wzięcia udziału w uroczystości skorzystali: wiceminister środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej Paweł Sałek, wicemarszałek województwa łódzkiego Dariusz Klimczak, przewodniczący rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Krzysztof Melka, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Grzegorz Wojciechowski oraz Dorota Rutkowska. Na spotkaniu noworocznym spotkali się również inwestorzy, radni, sołtysi, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawicielki Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Kowiesy.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane