Aktualności

Szczęśliwego Nowego Roku!
2 stycznia 2018

W siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – zgodnie z wieloletnią tradycją -  wyłożone zostały Księgi Życzeń Noworocznych: Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, a także Prezydenta Łodzi oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau powiedział: - 2018 rok to szczególny czas, bo obchodzimy jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości. Życzę wszystkim, by realizowane w życiu zawodowym i publicznym projekty przynosiły dumę i satysfakcję – podkreślił. I dodał: - Mam nadzieję, że w tym roku uda się także wyciszyć emocje oraz skłonić wszystkich do działania na rzecz województwa.

W uroczystości wzięli udział między innymi: wojewoda łódzki Zbigniew Rau, wicemarszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak oraz poseł Piotr Polak, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk i dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski.

Do Ksiąg Życzeń Noworocznych z najlepszymi życzeniami dla mieszkańców województwa łódzkiego w Nowym Roku 2016 wpisali się również posłowie, radni, rektorzy łódzkich uczelni, przedstawiciele środowiska sędziowskiego, adwokackiego, a także przedstawiciele służb mundurowych i organizacji pozarządowych.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane