Aktualności

Otwarcie ulicy Zielonej w Poddębicach
3 lutego 2018

W Poddębicach odbyło się uroczyste otwarcie nowo oddanej do użytku drogi gminnej. Wydarzeniu towarzyszyło przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu. Wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau reprezentował asystent wojewody Stanisław Muszyński.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 6 mln zł, z czego 3 mln zł zostało uzyskane z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Przedsięwzięcie objęło także budowę przystanków, nowych chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów. Realizacja tego projektu w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

W liście wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, skierowanym do przybyłych gości czytamy:  „Rządowy program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 umożliwia gminom i powiatom pozyskiwanie dofinansowań z budżetu państwa. Racjonalne wykorzystanie środków pozwala modernizować istniejącą infrastrukturę, a także budować nowe inwestycje. Coraz więcej samorządów wykorzystuje możliwości, które są oferowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych na modernizację dróg”.

W wydarzeniu wzięli także udział: burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski, wicestarosta powiatu poddębickiego Piotra Bindera oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Poddębicach Paweł Gogulski.

  • FluMania
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Racjonalna gospodarka nawozami
  • Przedsięwzięcia dofinansowane