Aktualności

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 w Łodzi
12 lutego 2018

W Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Instytutu Europejskiego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 262/264 odbyły się lokalne obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112. W wydarzeniu organizowanym przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi wziął udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Podczas oficjalnej części obchodów prowadzonej przez dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW Krzysztofa Janeckiego wicewojewoda Karol Młynarczyk wręczył wyróżnienia wybitnym operatorom numeru alarmowego 112 z łódzkiego CPR. W wydarzeniu wzięli udział honorowi goście: łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi Jarosław Wlazłowski oraz łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Na uczestników wydarzenia czekały liczne atrakcje, m.in.: „minimiasteczko” ruchu drogowego - idealne miejsce do wypróbowania „alko-gogli” oraz udostępniony do zwiedzania wóz strażacki. Dzieci i młodzież mogły skorzystać z lekcji pierwszej pomocy przeprowadzanych przez ratowników Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego i zwiedzić stanowiska informacyjne Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Popularnym punktem programu była wizyta w komisariacie policji serialu Komisarz Alex znajdującym się na terenie Instytutu Europejskiego. W ramach profilaktyki dla młodzieży odbył się koncert zespołu Kapela PSP Sieradz. Nad koordynacją obchodów czuwał zastępca dyrektora WBiZK ŁUW Marcin Szmaja.

- Jestem ogromne usatysfakcjonowany, ponieważ dzięki wydarzeniom takim jak dzisiejsze, możliwe jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w niezwykle ważnym obszarze, jakim są działania ratunkowe - powiedział Karol Młynarczyk.

Każdego roku w okolicach 11 lutego - Europejski Dzień Numeru Alarmowego, organizowane są liczne działania informacyjne, promujące właściwe korzystanie z numeru 112. Numer 112 funkcjonuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE, umożliwiając bezpłatne połączenie z odpowiednią służbą ratunkową: policją, strażą pożarną lub pogotowiem ratunkowym. Celem obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego jest upowszechnianie informacji o pracy operatora numeru alarmowego oraz kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i działania służb ratowniczych. W 2017 roku Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi przyjęło 1 341 545 połączeń na linii alarmowej 112. Spośród tych wszystkich połączeń jedynie 19 % stanowią połączenia zasadne.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia byli: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Kuratorium Oświaty. Partnerem organizacyjnym był Instytut Europejski w Łodzi.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane