Aktualności

Wicewojewoda wręczył odznaczenia państwowe
13 lutego 2018

Podczas uroczystości zorganizowanej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wicewojewoda Karol Młynarczyk wręczył zasłużonym pracownikom Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Władysława Biegańskiego odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

- To jest docenienie Państwa działalności i pracy. Najpierw zostali Państwo wyróżnieni przez współpracowników, a teraz przez pierwszego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał pan Lech Leszczyński za działalność charytatywną i społeczną – głównie w zakresie kultury. To jest aktywność bardzo ważna, bo kultura i dziedzictwo narodowe to nasza tożsamość. Szczególnie miło mi wręczyć medale za doskonałą pracę pracownikom szpitala, którzy reprezentują wszystkie potrzebne zawody, żeby udzielać pomocy naszym pacjentom. I za tą bardzo ciężką i bardzo trudną pracę dziękuję - powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi Lecha Leszczyńskiego – wieloletniego pracownika Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, obecnie działacza społecznego.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę  zostali uhonorowaniJolanta Białkowska–Warzecha, Maria Frasunkiewicz, Danuta Laskus –Marczak, Grażyna Pietrzak, Jolanta Surowiec, Anna Tasak, Emilia Walas–Frankiewicz oraz Włodzimierz Zbiciński. Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymali: Agnieszka Bała, Sylwia Jurczak, Anna Kawecka, Małgorzata Kośmińska-Skwarek, Michał Plewka. Wicewojewoda łódzki Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczył:Renatę Klimek, Piotra Krawczyka, Piotra Lipiec, Dariusza Sławka, Karinę Wierzbowską–Drabik.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane