Aktualności

Wojewoda wręczył odznaczenia państwowe
7 marca 2018

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych mieszkańcom województwa łódzkiego. Wojewoda łódzki Zbigniew Rau wręczył między innymi Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za za zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej, za kultywowanie pamięci o polskim czynie niepodległościowym uhonorowani zostali Barbara Kordek i Adam Przepałkowski. Wojewoda łódzki wręczył Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Jackowi Ulańskiemu za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej.

Złotymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali Stanisław Pawlak oraz Tomasz Stolarczyk za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za upowszechnianie historii Polski. Z kolei Srebrny Krzyże Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Zbigniew Rau  wręczył Alexandrowi Azarkevitchowi.

Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano: Tomasza Drabińskiego i Krzysztofa Jędrachowicza (za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej), Wojciecha Petera, Cezarego Wielemborka (za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej).

Medal Złoty za Długoletnią Służbę wojewoda łódzki wręczył: Cecylii Frejek, Krystynie Gandziarskiej. Z kolei Medalem Pamiątkowym Obrońcy Ojczyzny 1939-45 oraz dyplomem wyróżnony został Wacław Dziagiel. Wojewoda łódzki wręczył Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski Jadwidze Jędrych (order odebrał Michał Jakuszewski), Janinie Minias (order odebrał Grzegorz Minias).

Wojewoda łódzki pokreślił, że naturalne jest to, że każdy z nas w pierwszej kolejności ponosi odpowiedzialność za siebie samego. Zbigniew Rau zaznaczył: - Niektórzy z nas czują się odpowiedzialni za znacznie szerszą przestrzeń społeczną, w której przychodzi nam żyć i pracować. Czują się odpowiedzialni za swoją małą ojczyznę, za kondycję regionalnej czy narodowej kultury, za dziedzictwo narodowe, za stan bezpieczeństwa swojej lokalnej wspólnoty, za kondycję obywatelskiego zaangażowania wśród tych z którymi przychodzi nam współpracować – powiedział wojewoda łódzki.

Zbigniew Rau mówił: - Przyjęli państwo wysokie odznaczenia państwowe, ponieważ wysiłek całego państwa życia wskazywał na to, że czujecie się odpowiedzialni za rzeczy większe i rozleglejsze niż pomyślność was samych i waszych najbliższych. Robiliście to państwo na swój własny warunek. Jakże często z własnej inicjatywy i z potrzeby serca – po prostu uznaliście, że to jest dla was najwłaściwszy modus vivendi (łac. „sposób życia”), który później przeszedł w modus operandi (łac. „sposób działania”).

W uroczystości udział wzięli ponadto: rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej Joanna Satoła-Staśkowiak, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Radzisław Kordek, prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej Ireneusz Zbiciński, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Wicie Waldemar Wojciechowski.
 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane