Aktualności

Wojewoda na naradzie w MSWiA
8 marca 2018

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau wziął udział w naradzie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, której przewodniczył sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker.

Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji ministra finansów o sposobie realizacji przez wojewodów budżetu państwa na rok 2018. Zapoznali się też z informacją ministra inwestycji i rozwoju oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat realizacji polityki spójności w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Omówili również współpracę wojewodów z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa. Dalsza część narady dotyczyła dotychczasowej realizacji programu „Niepodległa” związanego z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W trakcie spotkania wiceminister Paweł Szefernaker powitał Tomasza Hinca, nowego wojewodę zachodniopomorskiego.

W naradzie w MSWiA oprócz wojewodów udział wzięli m.in.: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Tomasz Robaczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, prezes Prokuratorii Generalnej Leszek Bosek.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane