Aktualności

Podziękowanie za wieloletnie pełnienie funkcji konsultanta wojewódzkiego
6 kwietnia 2018

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk złożył serdeczne podziękowania profesorowi Januszowi Strzelczykowi za wieloletnie pełnienie funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Janusz Strzelczyk jest obecnie kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Posiada specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii ogólnej. W 1996 roku uczestniczył w uruchomieniu programu przeszczepiania narządów, podczas którego po raz pierwszy dokonano przeszczepu nerki. Janusz Strzelczyk jest także autorem i współautorem 65 prac naukowych w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, w tym 32 prac oryginalnych.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane