Aktualności

Spotkanie informacyjne „MALUCH +” 2018
10 kwietnia 2018

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów modułu 3 i 4 Programu Maluch + 2018. Na zaproszenie Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji przybyło około 50 osób.

Uczestniczyli w nim między innymi: Małgorzata Pyka - zastępca dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej, Ilona Balcerczyk - zastępca dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji oraz pracownicy wydziałów ŁUW: Marta Kaźmierczak, Karolina Michalak, Magdalena Biłek, Urszula Wesołowska, Anna Zając, Romuald Kolasa, Renata Świątek  i Roman Tomczyk.

Celem spotkania było wyjaśnienie beneficjentom obydwu modułów Programu Maluch + zasad rozliczania w 2018 r. przyznanych z Funduszu Pracy środków oraz przybliżenie zapisów umów, które niedługo będą zawierali z Wojewodą Łódzkim. Wydział Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje, że będzie to ostatni tydzień kwietnia. Ważnym punktem spotkania było również wskazanie beneficjentom ich obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwłaszcza w zakresie Rejestru Żłobków. Administratorzy wojewódzcy – Renata Świątek i Roman Tomczyk pokazali uczestnikom jak poruszać się w systemie Emtati@ oraz jak w prawidłowy sposób złożyć wniosek o wpis do Rejestru Żłobków lub dokonać aktualizacji danych.

Jak ważny i potrzebny jest to Program świadczyć może fakt, że jeszcze w 2015 roku opieką żłobkową objętych było w Polsce 11,3% dzieci do 3 roku życia. W 2017 roku odsetek ten wyniósł 14,5%. W tym roku – w związku z trzykrotnym wzrostem nakładów na program „Maluch+” – prognozuje się, że będzie to aż 17%.

Informacje dotyczące realizacji w województwie łódzkim Programu Maluch + znajdują się w zakładce „Maluch +”.

Natomiast szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej – Marta Kaźmierczak (tel. 42) 664 20 57) i Karolina Michalak (tel. 42) 664 20 72) oraz pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich i Ceryfikacji –  Urszula Wesołowska (tel. 42) 664 11 55) i Magdalena Biłek (tel. 42) 664 13 12).

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane