Aktualności

Dotacje dla OSP
16 kwietnia 2018

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Sprawiedliwości, w poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych województwa łódzkiego.

- Postanowiłem, że jednym z ważnych zadań Funduszu Sprawiedliwości, którego jako Minister Sprawiedliwości jestem dysponentem, będzie finansowanie zakupu urządzeń niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia – czytamy w liście Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro skierowanym do pracowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu – z obszaru województwa łódzkiego, zaproszone są do składania wniosków w ramach III naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Elektroniczną wersję wniosku można złożyć za pośrednictwem serwisu Witkac:
1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl
2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakładce https://witkac.pl/#/Urzad/Index/167

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl 
Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych Dysponenta - Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegóły naboru, formularze wniosków oraz instrukcja ich składania są dostępne do pobrania na stronie www.ms.gov.pl oraz www.bip.ms.gov.pl.

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,10809,ruszyl-nabor-wnioskow-na-sprzet-ratowniczy-dla.html

Pliki do pobrania:

Instrukcja składania wniosków  Instrukcja składania wniosków  (247.9 KB)

Serwis Witkac - krok po kroku Serwis Witkac - krok po kroku (244.87 KB)

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi (227.84 KB)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane