Aktualności

Narada „Realizacja przez powiat zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”
11 maja 2018

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, odbyła się narada z dyrektorów oraz kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodziny (PCPR), Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, a także Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, zorganizowana przez Wydział Rodziny  i Polityki Społecznej.

- Tematem naszego spotkania jest omówienie wyników kontroli przeprowadzonej                           w powiatach, jak również problemów związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów prawnych – podkreśliła z-ca dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Małgorzata Pyka.   

Panel podzielono na cztery części między innymi: przedstawienie wyników kontroli, finansowanie dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, proces deinstytucjonalizacji w latach 2017 – 2017 oraz dyskusję.

Celem przeprowadzonych kontroli, na terenie powiatów województwa łódzkiego była ocena działalności jednostek kontrolowanych dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego, pozwalającego na ocenę prawidłowości podmiotu kontrolowanego.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane