Aktualności

Ponad 1,3 mln dla powiatu pajęczańskiego
14 maja 2018

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk na posiedzeniu Sesji Zwyczajnej Rady Powiatu Pajęczańskiego wręczyli staroście pajęczańskiemu Janowi Rysiowi promesę w wysokości 1 342 090 zł na realizację przebudowy systemu odwadniającego.


Powiat pajęczański już po raz kolejny otrzymał promesę na przebudowę systemu odwadniającego drogi powiatowej Nr 3514E. Pierwsza została przyznana w 2017 roku, jednak zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ trzy postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione.


 - Rząd wyasygnował dla Państwa powiatu pieniądze, aby zrealizować inwestycję potrzebną dla lokalnej społeczności. Obecna polityka Rządu jest spójna z zasadą solidarności ze społeczeństwem – podkreślił Zbigniew Rau.


Straty w infrastrukturze komunalnej powiatu pajęczańskiego powstały na skutek intensywnych opadów deszczu w 2013 roku, które skutkowały gwałtownym, powierzchniowym spływem wód w niżej położone obszary. Przedmiotowe zadanie zostało pozytywnie zweryfikowane przez Wojewódzką Komisję, jako zdarzenie noszące znamiona klęsk żywiołowych.
Wojewoda Łódzki 19 lutego 2018 roku złożył wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dofinansowania ww. zadania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane