Aktualności

„Polityka surowcowa państwa” – konferencja w Łodzi
16 maja 2018

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się regionalna konferencja konsultacyjna „Uwarunkowania prawne polityki surowcowej. W wydarzeniu wziął udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk oraz dyrektor Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury ŁUW w Łodzi Marek Jacek Michalak.

Konferencja została zorganizowana przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusza Oriona Jędryska – Głównego Geologa Kraju. Podczas panelu poruszano tematy związane z uwarunkowaniami prawnymi, które mają wspierać powstający strategiczny dokument dotyczący polityki surowcowej państwa. Przez wiele lat polityka istniała tylko teoretycznie, dopiero dzięki  działaniom podjętym przez obecny rząd umożliwiono skuteczne dostosowywanie się Polski do warunków panujących na arenie międzynarodowej w sferze wydobywczej i eksploatacyjnej.

Wiceminister Mariusz Orion Jędrysek powiedział: - Mamy silną konstrukcję polityki surowcowej państwa. - Wszyscy mogą również czynnie uczestniczyć w jej kreowaniu przygotowując programy, zarysy czy  akty wykonawcze.

 Piotr Wawrzyk – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zaznaczył także, że istnieje możliwość pozyskiwania surowców z przestrzeni kosmicznej: – Mamy w tym kierunku ogromny potencjał, ponieważ Polskie firmy uczestniczą w penetracji kosmosu ale niestety nie stać nas na samodzielne działanie w tym kierunku ponieważ są to miliardy złotych.

- Polityka surowcowa państwa ma znaczenie fundamentalne – podkreślił poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska, po czym dodał: - Potrzebujemy świadomych i odpowiedzialnych decyzji politycznych, które będą realizowane w ciągu najbliższych kilku lat, aby zasilać nasze państwo polskimi surowcami.

-  Aby działalność górnicza była lepiej postrzegana w społeczeństwie powinniśmy np. w przypadku górnictwa odkrywkowego pokazywać to co może powstać po zakończeniu wydobywania. Mam na myśli piękne ośrodki czy zbiorniki wodne – zaznaczył Piotr Wojtacha - Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego

Wiele uwagi poświęcono również planom powołania Polskiej Agencji Geologicznej, do których odniósł się poseł na Sejm RP Waldemar Buda. – W mojej ocenie będzie to rewolucyjne narzędzie, które pozwoli stworzyć mapę możliwości w zakresie geotermii, na podstawie której będziemy mogli wytypować najważniejsze projekty, mogące stać się w przyszłości projektami biznesowymi. W tym upatruję również szansę dla rozwoju regionu łódzkiego -  podsumował poseł Buda.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane