Aktualności

Spotkanie podsumowujące pożar składowiska w Zgierzu
3 lipca 2018

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie podsumowujące działanie służb oraz inspekcji, które były zaangażowane w zwalczanie pożaru składowiska odpadów komunalnych w Zgierzu. W spotkaniu wziął udział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Pożar wybuchł 25 maja 2018 roku w późnych godzinach wieczornych. Jego gaszenie trwało kilka dni.  W ramach Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego pod przewodnictwem wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, na terenie objętym pożarem działały podmioty: Państwowa Straż Pożarna, Policja,  Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Urząd Miasta Zgierza, Straż Miejska w Zgierzu, PGE Dystrybucja S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Siły Zbrojne RP, Pracownicy naukowi Politechniki Łódzkiej oraz Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Podczas spotkania, przedstawiciele instytucji oraz służb bezpośrednio zaangażowanych w opanowywanie sytuacji kryzysowej w Zgierzu, wskazywało swoje spostrzeżenia, wnioski z akcji oraz opracowywano lepszy system współdziałania w ramach systemu zarządzania kryzysowego.

W wydarzeniu wzięli udział: Z-ca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW Marcin Szmaja, kierownik oddziału zarządzania kryzysowego ŁUW Dorota Gajewska, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp.Tomasz Olczyk, Zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi ppłk Dariusz Łyko, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Piotr Maks, Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Krzysztof Wójcik, Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Urszula Sztuka Polińska, Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu st. bryg. Zbigniew Grzelak, dowódca JRG w Zgierzu bryg. Zygmunt Kasprzyk, dowódca JRG w Ozorkowie mł. bryg. Jarosław Jarzyński, Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu podisnp. Robert Śniecikowski, dyrektor PGE Dystrybucja S.A. o/Łódź Jarosław Kowalski, członek zarządu powiatu zgierskiego Wojciech Brzeski, przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu Wieńczysław Witczak i Wojciech Tyszko, wiceprezydent Zgierza Bogdan Bączak, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w UM Zgierz Anna Sobierajska, przedstawiciel Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu Marcin Nowak.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane