Aktualności

Apel wojewody do gmin o oszacowanie szkód wyrządzonych przez suszę
3 sierpnia 2018

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Marka Jacka Michalaka oraz przedstawicielki łódzkiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wioletty Dudek-Mozgi. Tematem briefingu było przyspieszenie prac nad szacowaniem strat w uprawach rolnych wyrządzonych przez suszę na terenie województwa łódzkiego.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau powiedział: - Kiedy pojawiły się w Polsce symptomy suszy wystąpiłem 22 czerwca 2018 roku do jednostek samorządu terytorialnego z prośbą o udzielenie pomocy i wsparcia naszym rolnikom, którzy ponoszą szkody w wyniku tego zdarzenia. Z dużą satysfakcją mogę stwierdzić, że na 177 gmin w województwie łódzkim 172 gminy przystąpiły do uruchomienia procedur zmierzających do ustalenia wysokości tych szkód.

Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2018r. program pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy. Na jego realizację rząd przeznaczył z budżetu państwa 799,5 mln zł, w tym 697 mln zł na dopłaty do hektara zniszczonych upraw.

- Jak państwo wiecie nasz rząd słynie z dynamicznego działania. Także Urząd Wojewódzki stara się dotrzymać rządowi kroku, dlatego zwróciłem się jeszcze raz z apelem do jednostek samorządu terytorialnego o zdynamizowanie wysiłków prac komisji, które dokonują szacunki tych szkód – zaznaczył wojewoda łódzki.

Zbigniew Rau podkreślił:-  Dlaczego ten apel? Bo na dzisiaj tylko siedem gmin przesłało szacunki strat. To jest mniej niż 4 %, a czas nagli - po jednej stronie mamy pieniądze zabezpieczone przez rząd, a po drugiej nie mamy jeszcze podstaw dotyczących szacunków tych strat.

- W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim będziemy pracować w następujący sposób: kiedy do urzędu dotrą protokoły zbiorcze z gmin w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa pracownicy  zdynamizują swoje działania, żeby opracować i ocenić z perspektywy merytorycznej i formalnej protokoły w ciągu jednego miesiąca. To jest nieprawdopodobne dla nas wyzwanie, bo wniosków jest ponad 15 tysięcy – mówił wojewoda.

Wojewoda poinformował: - Gdy ocenimy wnioski, wrócą one do gmin i będą składane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to absolutnie konieczne, bo pieniądze trzeba najpóźniej wypłacić do końca roku.

Pomoc dla gospodarstw rolnych będzie udzielania w tym roku w formie dotacji dla producentów rolnych, których straty w wyniku suszy objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy.
Marek Jacek Michalak zaznaczył: - W naszym województwie jest ok. 150 tysięcy gospodarstw rolnych, a łączny obszar upraw to 800 tys. ha. W łódzkim sytuacja po suszy szczęśliwie nie jest najgorsza w kraju.
 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane