Komunikaty prasowe

Miesiąc:
23 kwietnia 2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję prasową, dotyczącą elektronicznych zwolnień lekarskich. W spotkaniu wezmą udział: wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, dyrektor ŁOW NFZ Artur Olsiński, dyrektor I Oddziału ZUS w Łodzi Romana Mierzejewska oraz lekarz pulmonolog, kierownik NZOZ Ledan Ewa Nadel.

Data: 24 kwietnia 2018 roku
Godzina:  11.00
Miejsce:  Łódzki Urząd Wojewódzki,
ul. Piotrkowska 104, Łódź
Sala: 118 im. Bożeny Łosek
Czas:  do 20 minut
Materiały:Tak

13 kwietnia 2018
Na podstawie wniosku Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Gmina Kowiesy otrzymała z ogólnej rezerwy budżetowej środki finansowe w wysokości 1 978 860 zł przeznaczone na realizację zadania pn. “Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kowiesach – etap II”.
10 kwietnia 2018
Zapraszamy na briefing prasowy z udziałem Wojewody ŁódzkiegoZbigniewa Rau, który odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w Sali Prezydialnej (116A) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (ul. Piotrkowska 104) po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tego dnia Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie obradował w sprawie sytuacji panującej na terenie składowisk należących do spółki EKO-BORUTA w Zgierzu, a jego celem będzie powzięcie wiążących decyzji w zakresie zlikwidowania występującego tam zagrożenia.

9 kwietnia 2018
W 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej - 10 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00 wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk złożą kwiaty przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – Plac Archikatedry Łódzkiej, ul. Stanisława Kostki 14,

Ponadto w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego zostaną złożone wieńce na grobach Tadeusza Buka oraz Joanny Agackiej-Indeckiej.


z wyrazami szacunku,

oddział prasowy
Biuro Wojewody
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane