Komunikaty prasowe

Miesiąc:
22 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencje prasowe wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, które odbędą się  w poniedziałek 25 czerwca 2018 roku. Tematem spotkań będą rządowe dotacje na drogi lokalne.
Widawa
Data:  25 czerwca 2018 roku (poniedziałek)
Godzina: 10:00
Miejsce:   Rynek Kościuszki
Uczestnicy konferencji:  Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Wójt Gminy Widawa Michał Włodarczyk, Senator RP Maciej Łuczak
Czas:  15 minut

Wieruszów
Data: 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek)
Godzina: 12:30
Miejsce: skrzyżowanie ul. Kolejowej z ul. Kępińską
Uczestnicy konferencji: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau,
 Poseł na Sejm RP Piotr Polak
Czas: 20 minut

Gmina Łubnice
Data: 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek)
Godzina: 13:30
Miejsce: Wójcin, ul. Chopina
Uczestnicy konferencji: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau,    Poseł na Sejm RP Piotr Polak
Czas:  15 minut    

Gmina Biała
Data: 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek)
Godzina: 14:30
Miejsce: przed Urzędem Gminy, Biała Druga 4b
Uczestnicy konferencji: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Poseł na Sejm RP Piotr Polak
Czas:  15 minut    

 

21 czerwca 2018

20 grudnia 2016 r. Wojewoda Łódzki został poinformowany o naruszeniu przez Burmistrza Głowna Pana Grzegorza Janeczka zakazu łączenia tego stanowiska z pełnieniem funkcji w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej, która prowadzi działalność gospodarczą.
Prezes OSP wskazał, że na podstawie umowy najmu OSP w Głownie wynajmuje sklep przy ulicy Bielawskiej 16 w Głownie oraz sporadycznie salę widowiskową należącą do gminy. W okresie od 6 marca 2016 r. do 29 grudnia 2016 r. burmistrz Grzegorz Janeczek zasiadał w zarządzie OSP.
Organ nadzoru po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i po zapoznaniu się z zebranym w sprawie materiałem oraz po analizie stanu faktycznego i prawnego uznał, iż doszło do naruszenia zakazu zawartego w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2006 r. Nr 216, poz. 1584). Przepis ten stanowi, że osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Mając powyższe na względzie 11 września 2017 r. Wojewoda Łódzki wydał zarządzenie zastępcze w którym stwierdził wygaśnięcie mandatu Burmistrza Głowna – Grzegorza Janeczka.
17 października 2017 r. Burmistrz Głowna wniósł skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
24 stycznia 2018 r. WSA w Łodzi wydał wyrok w którym uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego (doręczony w dniu 13 lutego 2018 r.).
15 marca 2018 r. Wojewoda Łódzki wniósł skargę kasacyjną od wyroku WSA w Łodzi z wnioskiem o jego uchylenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
20 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, co oznacza, że zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego wygaszające mandat Burmistrzowi Głowna jest prawomocne i wywołuje skutki prawne. Wyrok NSA w Warszawie jest prawomocny.


Zgodnie z art. 28f ustawy o samorządzie gminnym w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta) przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

 

19 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję prasową wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, która odbędzie się 20 czerwca 2018 roku. Tematem spotkania będzie rządowa dotacja na infrastrukturę drogową.

Zadzim (powiat poddębicki)
Data: 20 czerwca 2018 (środa)
Godzina: 14:00
Miejsce: Urząd Gminy,  Zadzim 44
Uczestnicy spotkania: poseł na Sejm RP Piotr Polak, wójt gminy Zadzim Krzysztof Woźniak oraz przedstawiciele społeczności lokalnej
Czas: 60 minut
 

18 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencje prasowe wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka, które odbędą się we wtorek 19 czerwca 2018 roku. Tematem spotkań będzie rządowe dofinansowanie infrastruktury drogowej.

Gmina Radomsko, Strzałków
Data:  19 czerwca 2018 roku (wtorek)
Godzina: 09:00
Miejsce:  skrzyżowanie ulic: Reymonta i  Kopernika
Uczestnicy konferencji:Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, Marcin Zyskowski
Czas: 20 minut

Wolbórz
Data: 19 czerwca 2018 roku (wtorek)
Godzina: 11:00
Miejsce:  Urząd Miasta – Pl. Jagiełły 28  (wewnątrz urzędu)
Uczestnicy konferencji:  Poseł na Sejm RP Anna    Milczanowska, Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros
Czas: 40 minut

Szczerców
Data: 19 czerwca 2018 roku (wtorek)
Godzina:  13:15
Miejsce:Urząd Gminy – ul. Pułaskiego 8
Uczestnicy konferencji:Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak
Czas: 40 minut

15 czerwca 2018
Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencje prasowe wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, które odbędą się w poniedziałek 18 czerwca 2018 roku. Tematem spotkań będą rządowe dotacje na drogi lokalne.
 
Miasto Zgierz
Data: 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek)
Godzina: 11:15
Miejsce: skrzyżowanie ulic: Solnej i Reymonta
Uczestnicy konferencji: poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, radni Rady Miejskiej Zgierz: Rafał Antczak, Zbigniew Linkowski
Czas: 15 minut
Gmina Zgierz, m. Biała
 
Data: 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek)
Godzina: 11:45
Miejsce: ul. Kościelna (przed kościołem pw. św. Piotra i Pawła)
Uczestnicy konferencji: poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek
Czas: 15 minut
Miasto Ozorków
 
Data: 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek)
Godzina: 12:30
Miejsce: rondo Kochanowskiego
Uczestnicy konferencji: poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, burmistrz Ozorkowa Jacek Socha
Czas: 15 minut
15 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencje prasowe ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka, które odbędą się w poniedziałek 18 czerwca 2018 roku. Tematem spotkań będą rządowe dotacje na drogi lokalne. Lututów, powiat wieruszowski Data: 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) Godzina: 10:00

Miejsce: Urząd Gminy, ul. Klonowska 8
Uczestnicy konferencji: poseł na Sejm RP Piotr Polak
Czas: 15 minut
Brzeźnio, powiat sieradzki
 
Brzeźnio, powiat sieradzki
Data: 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek)
Godzina:12:00
Miejsce: ul. Leśna 2
Uczestnicy konferencji:poseł na Sejm RP Piotr Polak, wójt gminy Brzeźnio Dorota Kubiak
Czas: 15 minut
 
14 czerwca 2018

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau serdecznie zaprasza Państwa na Galę Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego, która odbędzie się w piątek 15 czerwca 2018 roku, o godzinie 18:00, na Zamku w Łęczycy (ul. Zamkowa 1).

13 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję prasową wiceminister Marzeny Machałek, wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau oraz łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego. Tematem spotkania będzie rządowy program „Dobry start”.

Data: 14 czerwca 2018 roku (czwartek)
Godzina: 13:00
Miejsce: Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, Łódź
Sala: 116 „Stulecia Niepodległości”

Informujemy, że będzie możliwość podpięcia mikrofonów do kostki dziennikarskiej. Jeżeli nie macie Państwo takiej opcji prosimy o zabranie ze sobą wysokich statywów do mikrofonów.

13 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystość wręczenia przez wicewojewodę łódzkiego Karola Młynarczyka odznaczeń państwowych za Długoletnią Służbę.
Data: 14 czerwca 2018 roku (czwartek)
Godzina: 11:00
Miejsce: Łódzki Urząd Wojewódzki,
ul. Piotrkowska 104, Łódź
Sala:  116 „Stulecia Niepodległości”
Czas: do 60 minut
 

13 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję prasową, w której wezmą udział: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarz ds. parlamentarnych Grzegorz Schreiber oraz wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Tematem spotkania będzie dofinansowanie rządowe dla Kocierzewa Południowego.  
Data: 13 czerwca 2018 roku (środa)
Godzina: 14:00
Miejsce:  Przed budynkiem Urzędu Gminy,
Kocierzew Południowy 83
(powiat łowicki)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane