Komunikaty prasowe

28 czerwca 2017

Informujemy, że jutro, w czwartek, 29 czerwca 2017 roku, o godz. 10.00 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi odbędzie sięspotkanie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego zorganizowane przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. W konferencji uczestniczyćbędzie dyrektor Wydziału  Rodziny i Polityki Społecznej – Piotr Cieplucha. Spotkanie będzie miało charakter roboczy.

Program spotkania:

10:00 – 11:00 Zasady udzielania pomocy ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeńnoszących znamiona klęski żywiołowej

11:00 – 11:15 Rola Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przypadku klęsk żywiołowych

11:15 – 11:30 Finansowanie realizacji zadańnadzorowanych przez WojewodęŁódzkiego w zakresie pomocy społecznej – terminy składania wniosków dotyczących zmian planów dotacji gmin

11:30 – 12:30 Jak rozpoznaćofiaręhandlu ludźmi?

13:00 – 13:45 Realizacja zadańwynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w świetle danych z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i wyników kontroli

13:45 – 14:30 Resortowy Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dane statystyczne, najczęściej występujące nieprawidłowości

14:30 –14:45 Systemy Zabezpieczenia Społecznego – dobre praktyki.

14:30 – 15:00 Polityka senioralna

15:00 – 15:15 Wnioski z kontroli i nadzoru nad realizacjązadańwynikających z ustawy o pomocy społecznej realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej

 

Oddział Prasowy Biura Wojewody

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane