Komunikaty prasowe

10 października 2017
Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczyste złożenie ślubowania przez Arbitrów Stałego Sądu Polubownego nowej kadencji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. W wydarzeniu udział weźmie wojewoda łódzki Zbigniew Rau i Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Krzysztof Stasiak.

Data: 11 października 2017 roku          
Godzina: 13.00     
Miejsce: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, Łódź
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane