Komunikaty prasowe

6 grudnia 2017

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie dotyczące tworzenia i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie województwa łódzkiego z udziałem wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau i szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi płk dypl. Jarosława Wasilewskiego.
Głównym celem spotkania jest przedstawienie roli i zadań oraz współdziałania Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) z administracją lokalną i społeczeństwem, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi. Uczestnikami spotkania obok organizacji proobronnych będą starostowie powiatów, zaś tematykę nowo tworzonych wojsk przybliżą przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Wojewódzkiego Sztab Wojskowego w Łodzi. Podczas spotkania omówiony zostanie również temat dotyczący użycia Sił Zbrojnych RP do wsparcia administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych.

Data:  9 grudnia 2017
Godzina: 10.00-14.00
Miejsce:  Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Źródłowa 52, Łódź
Sala: sala konferencyjna
Materiały: Nie

UWAGA! Prosimy o przesłanie informacji o dziennikarzach, którzy wezmą udział w wydarzeniu (imię, nazwisko, redakcja oraz numer legitymacji prasowej) do piątku, 8.12.2017, do godziny 12.00 na mail: ZK@lodz.uw.gov.pl

Wejście za okazaniem dowodu tożsamości.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane