Komunikaty prasowe

8 lutego 2018

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich z Łodzi i województwa łódzkiego na obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

Dla uczestników przewidziano m.in.: konkursy z nagrodami, pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, miasteczko ruchu drogowego czy wizytę na planie filmowym „Komisarza Alexa”.

Partnerami wydarzenia są Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Kuratorium Oświaty oraz Instytut Europejski w Łodzi.

Data: 12 lutego 2018 roku

Godzina: 10:00-13:00

Miejsce: Instytut Europejski w Łodzi – Centrum

Dydaktyczno-Konferencyjne, ul. Piotrkowska 262, Łódź

Czas: 3 godziny

 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane