Komunikaty prasowe

10 kwietnia 2018
Zapraszamy na briefing prasowy z udziałem Wojewody ŁódzkiegoZbigniewa Rau, który odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w Sali Prezydialnej (116A) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (ul. Piotrkowska 104) po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tego dnia Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie obradował w sprawie sytuacji panującej na terenie składowisk należących do spółki EKO-BORUTA w Zgierzu, a jego celem będzie powzięcie wiążących decyzji w zakresie zlikwidowania występującego tam zagrożenia.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane