Komunikaty prasowe

13 kwietnia 2018
Na podstawie wniosku Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Gmina Kowiesy otrzymała z ogólnej rezerwy budżetowej środki finansowe w wysokości 1 978 860 zł przeznaczone na realizację zadania pn. “Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kowiesach – etap II”.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane