Kalendarz wydarzeń

7 marca 2017 godz. 09:00
  XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
  Miejsce:

Łódź, sala obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

7 marca 2017 godz. 13:00
  Posiedzenie Łódzkiego Forum dla Zdrowia – z udziałem wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka
  Miejsce:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

7 marca 2017 godz. 18:00
  XII Koncert Galowy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej i Baletu Teatru Wielkiego w Łodzi
  Miejsce:

Łódź, Teatr Wielki, plac Dąbrowskiego

Miesiąc:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane